MUDr. Miroslava Vandová

Ceník
Potvrzení přihlášky do MŠ​
150 Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ, VŠ
150 Kč
Potvrzení na plavaní, ŠvP, LDT, kurzy, výlety
bez vyšetření / při PP /
200 Kč
s vyšetřením
400 Kč
Vystavení zdravotního průkazu
200 Kč
Posudek na řidičský průkaz
350 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost
200 Kč
Zpráva pro pojišťovnu, odškodnění úrazu
150 Kč
Aplikace nepovinné očkovací látky
200 Kč
Vyšetření CRP
130 Kč
Vyšetření STREPtest na přítomnost streptokoka ve výtěru z krku
150 Kč
Nedodržení domluveného termínu bez předchozí omluvy
200 Kč
Duplikát očkovacího průkazu
100 Kč
Nastřelení náušniček
600 Kč
Úhrada za výkony pro nepojištěné pacienty se vypočítavá podle platného sazebníku zdravotních výkonů
1b = 2 Kč
Kopie zdravotní dokumentace
3 Kč/strana
Ceník
Potvrzení přihlášky do MŠ​
150 Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ, VŠ
150 Kč
Potvrzení na plavaní, ŠvP, LDT, kurzy, výlety
bez vyš. /při PP/
200 Kč
s vyš.
400 Kč
Vystavení zdravotního průkazu
200 Kč
Posudek na řidičský průkaz
350 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost
200 Kč
Zpráva pro pojišťovnu, odškodnění úrazu
150 Kč
Aplikace nepovinné očkovací látky
200 Kč
Vyšetření CRP
130 Kč
Vyšetření STREPtest na přítomnost streptokoka ve výtěru z krku
150 Kč
Nedodržení domluveného termínu bez předchozí omluvy
200 Kč
Duplikát očkovacího průkazu
100 Kč
Nastřelení náušniček
600 Kč
Úhrada za výkony pro nepojištěné pacienty se vypočítavá podle platného sazebníku zdravotních výkonů
1b = 2 Kč
Kopie zdravotní dokumentace
3 Kč/strana